TEC-IT Barcode Studio

TEC-IT Barcode Studio

Barcode Studio giúp anh tạo của riêng anh mã trong hoàn hảo chất lượng!
Người dùng đánh giá
3.3  (12 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Barcode Studio giúp anh tạo của riêng anh mã trong hoàn hảo chất lượng!
Với Barcode Studio anh nhanh tạo cao chất lượng thanh mã ảnh cho pre-bấm yêu cầu và màn hình xuất bản các ứng dụng trong mấy phút nữa. Barcode Studio là một người thông công cụ hoạt động theo các riêng của nó, không có thêm phần mềm và không có chương trình năng là cần thiết!
Barcode Studio giúp anh tạo của riêng anh mã trong hoàn hảo chất lượng!
Chính tính năng:
- Barcodes như mảng ảnh hay Vector Graphic
The cần thiết barcodes tạo ra và parameterized trực tiếp trên màn hình, không có kiến thức đặc biệt là cần thiết. Xuất của mã cần được trực tiếp trên máy in, như một hình ảnh (BMP, GIF, JPG, TIF, PNG), như là toạ độ đồ họa (EPS, PDF, PostScript®) hay bảng đi.
- Sử dụng tạo ra barcodes cho mục đích ngay lập tức:
Thêm mã vạch đồ họa cho ảnh sửa các chương trình, cơ sở dữ liệu, hình hay tùy ý sơ.
- Guaranteed Barcode Quality
With dáng-chất lượng xem thử chức năng của Barcode Studio anh tạo hoàn hảo mã vạch ảnh. Mong đợi thanh mã chất lượng là tính toán trong thời gian thực bởi indicating cái in chịu đựng với kính trọng với độ phân giải xuất (DPI). Như vậy có thể đạt quán mã trong thiết kế và tránh không đọc được barcodes.
- Command Line Support, Batch Barcode Creation
For thế hệ mã vạch loạt Barcode Studio đề nghị một rộng:
Cô có thể tạo ra số seri tự động hay nhập những mã vạch dữ liệu từ bên ngoài tập tin (TXT, CSV). Hơn nữa, Barcode Studio cung cấp đầy đủ-căn dòng lệnh diện.. điều này cho phép mẻ chiến dịch (chế độ im lặng và hợp nhất vào thứ ba bữa tiệc ứng dụng (như Oracle Reports).
- Preconfigured Templates
Barcode Studio chứa đã sẵn sàng-sử dụng mã vạch mẫu cho EAN-13, EAN-8, UPC-MỘT, UPC-E và Deutsche Post Premiumadress Data Matrix. Tất cả những thanh mã thiết lập preconfigured gặp chính xác những đặc tả.
- Cho tất cả Operating Systems
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng